HISTORIE SKI AREÁLU

Původní lyžařské vleky areálu byly postaveny: levý v roce 1981 a pravý v roce 1982. Za léta provozování zchátraly jak technická zařízení tak i sociální zázemí. Byla nutná jejich modernizace a rekonstrukce, jelikož lyžařský areál a jeho zázemí již neodpovídaly potřebám dnešního provozu.

V areálu zcela chybělo sociální zařízení, možnost stravování a další zázemí pro návštěvníky. Svah nebyl upravován, zasněžován ani osvětlen. Zdejší provoz byl tak zcela závislý na povětrnostních a sněhových podmínkách. Velké komplikace způsobovala i vzdálenost svahu od komunikací a nutnost nosit lyže cca 400 m k vlekům.

V roce 2002 byl zastupitelstvem města Olešnice schválen projekt „Modernizace lyžařského areálu a vybudování turistické ubytovny".

Tento projekt byl realizován ve třech etapách, přičemž první 2 etapy realizovalo samo město Olešnice za účasti dotací Evropské unie – PHARE 2003 a SROP a poslední třetí etapu, z důvodu nedostatků prostředků ke komplexní modernizaci, realizoval současný provozovatel a nájemce firma Lubomír Rek s.r.o., Žďár nad Sázavou. 3. etapa tj. přívod vody a instalace vleku byla financována z dotace Ministerstva pro místní rozvoj.

ETAPY PROJEKTU:

1. Rekonstrukce příjezdových komunikací ke Ski areálu Olešnice

 • rekonstrukce a odvodnění dvou příjezdových komunikací
 • nákup pozemků pro parkoviště vozidel u Ski-areálu

2. Modernizace Ski areálu a dostavba turistické ubytovny

 • stavba objektu, který zahrnuje ubytovnu, bufet, pokladnu a stání pro rolbu
 • lyžárna
 • výstavba trafostanice, kabelové rozvody a vodovodní přípojka
 • umělé osvětlení
 • modernizace stávajícího vleku EPV 300
 • vstupní turnikety
 • nákup stroje na úpravu svahu (rolby)

3. Dokončení modernizace Ski areálu Olešnice

 • přívod vody pro umělé zasněžování svahu
 • 6 sněhových děl SUFAG
 • instalace vleku Double
 • nákup skútru pro úpravu běžeckých tratí

14.10.2006 byla výstavba a modernizace Ski areálu slavnostně zakončena Dnem otevřených dveří.